ReadyPlanet.com
dot dot
งานต่อเติม

   งานเทพื้นถนนโรงรถ รามคำแหง118

  งานเทพื้นถนนโรงรถ รามคำแหง118

  งานทำออฟฟิศสร้างใหม่ เอกชัย130

  งานต่อเติมระเบียงหน้าบ้านใหม่ พหลโยธิน40

  งานต่อเติมโรงรถใหม่ เอกชัย130

    งานต่อเติมโรงรถ

   งานต่อเติมโรงรถ

        งานเทคอนกรีตงานออฟฟิศ2ชั้น

     งานเทคอนกรีตงานออฟฟิศ2ชั้น

    งานโครงสร้างอาคารออฟฟิศ2ชั้น

 

     งานโครงสร้างอาคารออฟฟิศ2ชั้น

     งานต่อเติมห้องนอน

          งานต่อเติมห้องนอน

        งานต่อเติมห้องนอน

         งานโครงสร้างอาคารออฟฟิศ2ชั้น

       งานฉาบแต่งผนังใหม่

       งานฉาบแต่งผนังใหม่

         งานฝ้า

           งานฝ้า

          งานฝ้า

             งานฉาบผนังตกแต่งใหม่

             งาปรับปรุงบ้านใหม่ทั้งหลัง

              งานต่อเติมลงเข็ม6เหลี่ยมห้องครัว

               งานเทคอนกรีตออฟฟิศ2ชั้น

              งานเทคอนกรีตออฟฟิศ2ชั้น

               งานลงเข็ม6เหลี่ยม

 

             งานต่อเติมตอกเข็ม6เหลี่ยม

 

               สนามหญ้าติดตั้งสปริงเกิ้ลอัตโนมัติ

               งานต่อเติมอลูมิเนียม

               งานต่อเติมอลูมิเนียม

               งานต่อเติมอลูมิเนียม

                 งานปรับปรุงทาสีผนังใหม่

                  งานปรับปรุงทาสีผนังใหม่

                  งานติดตั้งฝ้าและผนังเบาใหม่

              งานติดตั้งฝ้าและผนังเบาใหม่

                งานทาสีผนังและพื้นใหม่

                งานทาสีผนังและพื้นใหม่

                  งานทาสีผนังและพื้นใหม่

                   งานปรับปรุงผนังและพื้นกระเบื่้องห้องน้ำใหม่

               งานร้านกาแฟ สนามม้านางเลิ้ง

                 งานร้านกาแฟสนามม้านางเลิ้ง

                  งานปรับปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                   งานปรับปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                   งานปรับปรุงปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                   งานปรับปรุงปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                  งานปรับปรุงปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                  งานปรับปรุงปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                  งานปรับปรุงปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                  งานปรับปรุงปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                 งานปรับปรุงปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                 งานปรับปรุงปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                   งานปรับปรุงปรุงบ้านศุภาลัยเลค2

                งานปรับปรุงบ้านปูกระเบื้องใหม่ ศุภภาลัยเลค2

               บ้านพักสร้างใหม่ นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ ลาดพร้าวโชคชัย84

                บ้านพักสร้างใหม่ นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ ลาดพร้าวโชคชัย84

 

 Mobile: 085-1408763 Office: 02-9171934 E-mail: thada_7_@hotmail.com